nikola

nikola

Follow nikola

22-year-old Female living in Tasmania Australia

Level 1 Traveler

1 tour

11 countries

Find me on

  • Picture_016_large_gallery_thumb

  • Imag0281_gallery_thumb

  • Picture_016_gallery_thumb

Questions?

x

Visas? Money? Where to go? Chat to us about travel.