SarahBlagdon

I am going Contiki!

European-explorer-option-2-tour-538x281

European Explorer plus Greek Island Cruising

7 3 days to go

SarahBlagdon

Follow SarahBlagdon

26-year-old Female living in Toronto, Ontario Canada

Level 1 Traveler

1 tour

5 countries

Following (1)

Questions?

x

Visas? Money? Where to go? Chat to us about travel.