**Kimmis**

**Kimmis** Kimberly

Follow **Kimmis**

Level 1 Traveler

1 tour

10 countries

Following (17)

 • TriniExplorer

  TriniExplorer

  TriniExplorer is following **Kimmis**

 • alice&dan

  alice&dan

  alice&dan is not following **Kimmis**

 • Stephanie

  Stephanie

  Stephanie is following **Kimmis**

 • AndySee

  AndySee

  AndySee is following **Kimmis**

 • nat-faye

  nat-faye

  nat-faye is not following **Kimmis**

 • john.lanidis

  john.lanidis

  john.lanidis is not following **Kimmis**

 • michaelcrook

  michaelcrook

  michaelcrook is following **Kimmis**

 • JulieVoort

  JulieVoort

  JulieVoort is not following **Kimmis**

 • RenRoq

  RenRoq

  RenRoq is following **Kimmis**

 • crazycooper87

  crazycooper87

  crazycooper87 is following **Kimmis**

 • Ryan

  Default_avatar

  Ryan is not following **Kimmis**

 • kendallv

  kendallv

  kendallv is not following **Kimmis**

 • Lisa

  Default_avatar

  Lisa is not following **Kimmis**

 • Lauren

  Lauren

  Lauren is not following **Kimmis**

 • Morgan

  Default_avatar

  Morgan is not following **Kimmis**

 • Tom

  Tom

  Tom is not following **Kimmis**

 • Gerry

  Gerry

  Gerry is following **Kimmis**

Questions?

x

Visas? Money? Where to go? Chat to us about travel.